Armoede in Nederland

Armoede in ons welvarende land neemt toe en de financieel zwakkeren in onze samenleving worden het meest getroffen. Kinderen kunnen door geldgebrek niet meer meedoen aan schoolse en buitenschoolse activiteiten.
Armoede komt in vele gradaties voor. Door het niet hebben van betaald werk, ten gevolge van echtscheidingen of faillissementen. Armoede drukt soms generaties lang op de schouders van mensen. Dan groeien kinderen op in een omgeving van argwaan tegen autoriteiten, hulpverlenende instanties en ten opzichte van de samenleving als geheel.

Directe gevolgen voor het kind

Voor kinderen die verstoken zijn van het meedoen aan een school gerelateerd, sociaal maatschappelijk leven met leeftijdsgenoten, is de dreiging voor sociaal isolement of uitsluiting groot. Een samenleving die deze noden niet ziet, mag niet verwachten dat deze kinderen nu en later respect tonen voor die samenleving. Mee mogen doen, integreren, zijn belangrijke zaken in het creëren van een samenleving, waarbinnen men elkaar respecteert. Met kunnen meedoen, maak je sociale contacten, leer je hoe met elkaar om te gaan, wat voor een ander over te hebben, hoe te winnen en te verliezen. Kinderen, die zulke dingen niet leren, komen ernstig tekort.

Gevolgen voor de samenleving

Sociale uitsluiting ten gevolge van armoede op jonge leeftijd is funest voor de samenleving omdat e.e.a. niet zonder gevolgen voor de toekomst blijft. In Nederland gaat het om 15% van de schoolgaande populatie: tussen de 400.000 en 600.000 kinderen. In een klas van 30 leerlingen zijn dat gemiddeld 4 tot 6 kinderen. In zo’n welvarend land als Nederland is dat een schrikbarend aantal. En van directe invloed op hoe onze samenleving er in de toekomst zal uitzien. Als wij nu niets doen, zullen we daar later, collectief, duur leergeld voor betalen.