Organisatie

Leergeld is een vrijwilligersorganisatie, die haar hulpverlening lokaal heeft georganiseerd via autonome stichtingen.

Inmiddels zijn voor de hulpverlening in Nederland 107 lokale Leergeld stichtingen actief. Zij werken met een grote lokale betrokkenheid via hun local-for-local aanpak. De lokale stichtingen werken voornamelijk met vrijwilligers, volgens dezelfde Leergeld formule en zijn allen gelijk georganiseerd. Het lokale bestuur leidt de Leergeld stichting en zorgt voor lokale fondsenwerving en PR. Een coördinator leidt de dagelijkse operatie en de werkzaamheden van de intermediairs. De intermediairs bezoeken de gezinnen, kennen de bestaande/ voorliggende voorzieningen en begeleiden de gezinnen bij de hulpvraag. De lokale Leergeld stichtingen zijn verenigd in de Vereniging van Stichtingen Leergeld in Nederland (Leergeld Nederland). Leergeld Nederland heeft in Tilburg een klein landelijk bureau.

Bestuur

De bestuursleden van stichting Leergeld Drechtsteden zijn:

Voorzitter E. van Vught
Secretaris D. Zandvliet
Penningmeester A. Kamsteeg
Overige bestuursleden M. Slobbe
G. Bloemendal – ter Horst
Coördinator I. van Krimpen

Onze ‘very important persons’ zijn de intermediairs, die op huisbezoek gaan! We zijn erg blij met deze 10 personen, wiens namen niet vermeld worden.