Talentenfonds

Een talent, wie heeft het? Elk kind heeft er wel één of meerdere, het is iets of een handigheid waar ze meer aanleg voor hebben ten opzichte van andere kinderen. Veel van dit soort talenten vinden we vanzelfsprekend of heel gewoon dat je het kunt, omdat ze niet (ver) uitsteken boven een gemiddelde norm. Er zijn al jonge kinderen bij wie dit wel het geval is. Deze kinderen vallen op, omdat ze op hun jonge leeftijd vaak met kop en schouders boven leeftijdsgenootjes uitsteken. Sterker nog, ze steken zelfs boven kinderen die (enkele) jaren ouder zijn uit.

Zo’n talent kan gevoed worden door een kind opmaat te voorzien van instructies of aanbod van de activiteit waar het goed in is. In de praktijk zie je dat wanneer een kind uitgerust is met een bepaald talent, dat het elke dag traint om het talent nog meer zichtbaar te maken. Ouders hebben het vaak druk om hun jonge talent te laten floreren en hebben hiervoor een drukke planning en ze worden belast met hogere kosten. Er wordt vaker getraind, verder gereden en er zijn vaak hogere kosten aan de benodigdheden. Wanneer ouders hiervoor de middelen hebben zien we deze jonge kinderen acteren op grote toernooien of in een grote competitie.

In de afgelopen jaren zijn wij enkele talenten tegengekomen, die vanwege hun bijzondere gave konden acteren op een hoog niveau. Sommige moesten een eventuele carrière voortijdig afbreken simpelweg, omdat er vanuit thuis onvoldoende financiële middelen waren om zo’n dergelijke activiteit te kunnen financieren. Verschillende aanvragen die bij Leergeld binnen zijn gekomen hebben ertoe geleid, dat Leergeld in 2015 een talentenfonds gestart is voor deze groep kinderen.

Hoe werkt het Talentenfonds:

Het gaat hier om kinderen met bijzondere talenten op het terrein van onderwijs, cultuur of sport. Gedacht moet worden aan bijvoorbeeld een wiskundetalent dat naar de wiskunde olympiade zou kunnen gaan, of een kind met uitzonderlijke muzikale talenten, dat een instrument nodig heeft of een wielrenner die een racefiets nodig heeft om ambities te realiseren.

Criteria

1.       Een aanvraag kan alleen gedaan worden met betrekking tot kinderen uit de doelgroep  van Leergeld

2.       Ouders vragen in principe een budget aan bij leergeld. Voor een extra aanvraag uit het talentenfonds moet een formulier van  aanbeveling  worden bijgevoegd.

Aanvragen

Een aanvraagformulier kan bij stichting Leergeld Drechtsteden telefonisch worden opgevraagd.

Op het aanvraagformulier staat een korte gemotiveerde aanbeveling van:

A             de vakdocent, coach, mentor of direct betrokken begeleider

B             Directeur, voorzitter bestuur vereniging of andere bestuurlijk eindverantwoordelijke

 

Download hier het aanvraagformulier: Aanvraagformulier Talentenfonds