Dordrecht

Kinderen in Dordrecht uit gezinnen met een laag inkomen kunnen een gratis Dordtpas met kindtegoed aanvragen.

Het tegoed op de pas hangt af van de leeftijd van uw kind. Kinderen op de basisschool ontvangen op hun pas € 300 en kinderen op het voortgezet onderwijs € 500.

Kinderen op de basisschool krijgen vanaf 1 januari 2023 het volledige bedrag op de Dordtpas. Dit betekent dat u geen aanvraag bij Leergeld meer kan indienen voor extra Leergeld budget.

Voor kinderen op het voortgezet onderwijs kunt u, wanneer het tegoed van € 500 op is, bij Leergeld een aanvulling van maximaal € 290 krijgen.

 

Extra Leergeld Budget aanvragen €290 voor kinderen op de middelbare school
Deze aanvraag kunt u indienen wanneer de Dordtpas leeg is/bijna leeg is.

  • Maximaal €290 voor kinderen in het voortgezet onderwijs.
  • Het aangevraagde budget kan alleen gebruikt worden voor de categorie waar u de aanvraag voor heeft ingediend.
  • Als u meerdere categorieën aanvraagt, dan moet u per categorie aangegeven welk bedrag u aanvraagt (totaal maximaal €290).
  • Let op! Alleen juiste en compleet ingevulde aanvragen kunnen wij verwerken.
  • Klik hier om het extra Leergeld budget aan te vragen

 

Meer informatie over de voorwaarden van Dordtpas en waar u het tegoed kunt besteden vindt u op de website van Dordtpas

 


Uitzondering Dordtpas

Kinderen uit gezinnen met een laag inkomen kunnen het Kindtegoed besteden aan allerlei zaken. Klik hier voor het hele aanbod. Een vereniging of instantie moet aangesloten zijn bij de Dordtpas.

U kan geen aparte betaalbewijzen of facturen naar Stichting Leergeld opsturen die naast uw Dordtpas verwerkt worden. Wij maken geen uitzondering.


Maximale bedragen Dordtpas

  • Maximaal €300 kan aan een computer, laptop of tablet besteed worden. Dit kan alleen als uw kind op het voortgezet onderwijs zit.
  • Kinderen op het basisonderwijs kunnen geen computer, laptop of tablet aanvragen.
  • Maximaal €100 (voortgezet onderwijs) kan aan sportspullen besteed worden.
  • Maximaal €250 (voortgezet onderwijs) kan aan een fiets besteed worden.
  • Maximaal €100 kan aan schoolspullen besteed worden. Dit kan alleen als uw kind op het voortgezet onderwijs zit.