Dordtpas

 

Uw kind zit/gaat naar het Voorgezet Onderwijs (VO). Dan kunt u de volgende aanvragen doen:

VO budget aanvragen van €200 naar €500

 • Het budget wordt verhoogd met 300 euro.
 • Eerdere uitgaven worden automatisch van deze verhoging afgetrokken.
 • Let op! Alleen juiste en compleet ingevulde aanvragen kunnen wij verwerken.
  Bij dit aanvraagformulier moet u het bewijs van inschrijving van het Voortgezet Onderwijs uploaden.
 • Klik hier om het VO budget aan te vragen

Extra Leergeld Budget aanvragen €290
Deze aanvraag kunt u indienen wanneer de Dordtpas leeg is/bijna leeg is.

 • Maximaal €290 voor kinderen in het voortgezet onderwijs.
 • Het aangevraagde budget kan alleen gebruikt worden voor de categorie waar u de aanvraag voor heeft ingediend.
 • Als u meerdere categorieën aanvraagt, dan moet u per categorie aangegeven welk bedrag u aanvraagt (totaal maximaal €290).
 • Let op! Alleen juiste en compleet ingevulde aanvragen kunnen wij verwerken.
 • Klik hier om het extra Leergeld budget aan te vragen

 

Uw kind zit op het Basisonderwijs. Dan kunt u de volgende aanvragen doen:

Extra Leergeld-budget aanvragen €75
Deze aanvraag kunt u indienen wanneer de Dordtpas leeg is/bijna leeg is.

 • Maximaal €75 voor kinderen in het basisonderwijs.
 • Het aangevraagde budget kan alleen gebruikt worden voor de categorie waar u de aanvraag voor heeft ingediend.
 • Als u meerdere categorieën aanvraagt, dan moet u per categorie aangegeven welk bedrag u aanvraagt (totaal maximaal €75).
 • Let op! Alleen juiste en compleet ingevulde aanvragen kunnen wij verwerken.
 • Klik hier om het extra Leergeld budget aan te vragen

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Maximale bedragen Dordtpas

 • Maximaal €300 kan aan een computer, laptop of tablet besteed worden. Dit kan alleen als uw kind op het voortgezet onderwijs zit.
 • Kinderen op het basisonderwijs kunnen geen computer, laptop of tablet aanvragen.
 • Maximaal €100 (basisschool) of €150 (voortgezet onderwijs) kan aan sportspullen besteed worden.
 • Maximaal €150 (basisschool) of €250 (voortgezet onderwijs) kan aan een fiets besteed worden.
 • Maximaal €100 kan aan schoolspullen besteed worden. Dit kan alleen als uw kind op het voortgezet onderwijs zit.
 • Kinderen op het basisonderwijs kunnen geen schoolspullen aanvragen.