Hendrik-Ido-Ambacht

Dank je wel vroege lopers
3-5-2022

Aan de Oranje Breakfast Run 2022 in Hendrik-Ido-Ambacht, die om zes uur in de ochtend vertrok, namen bijna 350 lopers deel. De sporters konden kiezen uit: hardlopen (5 of 10 km) of sportief wandelen (5 km). Het parcours voerde dwars door het dorp eindigde in het hart bij Cascade.

Zoals iedere Breakfast Run was er ook dit jaar weer een goed doel waar een deel van de opbrengst aan geschonken werd. Dit jaar was dat het talentenfonds van Leergeld. Dit fonds geeft een extra steuntje in de rug voor kinderen met een bijzonder talent, waarvoor in de thuissituatie te weinig financiële middelen beschikbaar zijn om dit talent te stimuleren.

Namens de Oranje vereniging Wilhelmina-Juliana overhandigde bestuurslid Aad van der Torre een cheque van € 1000,-. aan Geesken Bloemendal voor het talentenfonds van Stichting Leergeld Drechtsteden.

Mocht u in een kind kennen in uw dorp dat uitblinkt in een sport, op talentvolle manier een instrument bespeelt of bijzonder presteert op één van de vakken op school, dan verdient zij/hij een stimuleringskans op hun terrein. Bekijk hiervoor ook eens ons Talentenfonds.

 

Fotograaf Rob van Effen

 

Leergeld Drechtsteden laat 269 kinderen uit Hendrik-Ido-Ambacht meedoen.
2-5-2022

De corona pandemie heeft ook in 2021 gevolgen gehad voor het organiseren van diverse activiteiten op sport- en cultureel gebied, maar ook voor activiteiten op scholen. Desondanks heeft Leergeld in de 7 gemeentes van de Drechtsteden maar liefst 2. 041 kinderen kunnen ondersteunen middels het betalen van contributies voor sport – en culturele verenigingen en voor activiteiten op school.

In Hendrik-Ido-Ambacht hebben 269 kinderen met succes een beroep gedaan op Leergeld. Hiermee was een bedrag gemoeid van € 114.679.

Ook de samenwerking met organisaties als Jarige Job en het Nationaal Fonds Kinderhulp is gecontinueerd. Kinderen uit Hendrik Ido Ambacht kunnen dan ook via Leergeld een beroep doen op deze instellingen.