Wat is het budget van mijn kind?

Per kalenderjaar hanteren wij per kind een budget. Het budget is gebaseerd op het type onderwijs wat uw kunt volgt. Wij hanteren 3 type onderwijzen voor kinderen van 4 t/m 17 jaar en hieraan zijn de volgende budgetten gekoppeld:

  • Basisonderwijs; budget 275 euro per kalenderjaar
  • Voortgezet onderwijs; budget 790 euro per kalenderjaar

Toelichting op het budget

Een budget wordt verstrekt per kalenderjaar. Als het budget in de tussentijd (voor het einde van het jaar) volledig gebruikt is van het huidige kalenderjaar dient u te wachten op het eerste volgende kalenderjaar om weer aanvragen voor het desbetreffende kind te kunnen doen. Het is niet mogelijk om de budgetten van de kinderen onderling te verschuiven. De budgetten worden op naam van het kind verstrekt. Daarnaast is het ook niet mogelijk om een budget van een vorige kalenderjaar mee te nemen naar het huidige kalenderjaar. Dit eventuele overgebleven budget komt ter 31 december te vervallen.

Als een kind van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs gaat zal het budget aan de hand van de inschrijving van het voortgezet onderwijs verhoogd worden.