Links

Sociale kaart

Een sociale kaart is een overzicht van instellingen op het gebied van welzijn, gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening. De sociale kaart verwijst naar instellingen die bepaalde hulp bieden met betrekking tot een bepaalde doelgroep.

Voorliggende voorzieningen

Onder een voorliggende voorziening wordt verstaan : “elke voorziening buiten de WWB waarop een gezin aanspraak kan maken, dan wel een beroep kan doen ter verwerving van middelen of ter bekostiging van specifieke uitgaven”.