Bericht van het bestuur

Voor allen was 2020 een bijzonder jaar. Er is veel gebeurd, de wereld stond door corona op zijn kop. Maar we stonden samen klaar voor kinderen die een beroep op ons deden en sloten aan bij het armoedebeleid in de Drechtsteden.  Stichting Leergeld Drechtsteden (LGD) gaat hier in 2021 mee door en staat ook in de toekomst voor u klaar.

Bij een aantal van u is het al bekend, maar zowel onze directeur John Peters als het bestuur vinden het belangrijk om u via deze weg te informeren over de personele veranderingen bij Leergeld.

Per 1 januari de heer Peters als directeur van Stichting Leergeld Drechtsteden.

Hij zegt: “Iets meer dan anderhalf jaar heb ik met betrokkenheid en plezier gewerkt aan de opdracht van Leergeld: ervoor zorgen dat alle kinderen deel kunnen nemen aan de maatschappij. Ik hoop dat jullie mijn inbreng in die periode hebben kunnen waarderen.

Dat betekent niet dat ik vertrek uit de Drechtsteden. Voor het eerst sinds lange tijd heb ik gewerkt in de stad waar ik woon (Dordrecht) en dat bevalt me uitstekend. Mijn idee is dan ook om een parttimebaan te zoeken in Dordrecht of omgeving en daarnaast mijn hart te volgen en een bedrijf op te zetten op gebied van “jeugd en participatie”.  Ik hoop de meesten van jullie dan ook snel terug te zien.”

Vanaf januari 2021 is mevrouw Iris van Krimpen zijn interim opvolger. Zij is al enige tijd actief binnen Leergeld Drechtsteden en heeft tijdelijk de functie van Coördinator. Iris heeft ruime ervaring in sociaal werk, kent de systemen waar we mee werken (zelfs het nieuwe Lisy dat per 1 januari wordt ingevoerd) en werkt al samen met het team. Met u hopen wij ons bereik van de doelgroep te stabiliseren, te vergroten en gezinnen die door de corona in zijn getroffen met het voorzieningenpakket te ondersteunen.

Extra gaan we proberen het bereik te vergroten van gezinnen die in de 120-140% regeling vallen.

Het bestuur grijpt deze gelegenheid aan om iedereen met wie we samenwerken om kansen voor kinderen die in armoede leven te versterken, te bedanken.

Suggesties, vragen, samen kansen creëren? Schroom niet ons te mailen info@leergelddrechtsteden.nl of bel ondergetekende.

Op de hoogte blijven van verdere ontwikkelingen?

Kijk op onze website https://www.leergelddrechtsteden.nl

 

Namens het bestuur

Geesken Bloemendal – ter Horst

Vicevoorzitter/public relations