De dag van Leergeld!

Een keer per jaar vraagt stichting Leergeld Drechtsteden een moment uw aandacht om eens stil te staan bij de effecten die armoede op het leven van kinderen heeft en wat u er aan kunt bijdragen om deze te verkleinen.
Ruim 6.000 kinderen uit de Drechtsteden maken dit jaar met steun van Stichting Leergeld Drechtsteden (LGD) van de gelegenheid gebruik om te sporten, schoolmaterialen aan te schaffen of mee te doen aan onderwijs- en culturele activiteiten. Na ruim 10 jaar wordt bijna 90% van alle kinderen die in een armoede situatie opgroeien bereikt. LGD vindt dat alle kinderen van 4 – 18 jaar in haar gebied de mogelijkheden moeten hebben om deel te nemen aan binnen en buitenschoolse activiteiten. Kinderen moeten mee kunnen doen, ook als er thuis weinig geld is. Aandacht en middelen zijn hiervoor nog steeds hard nodig.
Leergelddirecteur Bob van de Burgt hoopt met “De dag van Leergeld” aandacht te krijgen bij de lokale politiek, het onderwijs en de culturele, – en maatschappelijke partners. Hij hoopt bedrijven en serviceclubs te stimuleren een sponsor bijdrage ter beschikking te stellen als additioneel middel uit de samenleving dat van essentieel belang is om maatwerk te bieden aan kinderen die tot onze doelgroep behoren. “Nog steeds zien wij talentvolle kinderen rondlopen die helaas niet onze volledige steun kunnen genieten en dat mag niet!” aldus Van de Burgt.

Schoolreisjes, sporten, muziekles, de kans krijgen je bijzondere talent te ontwikkelen, een verjaardag vieren of een dagje uit. Het lijkt zo gewoon dat alle kinderen in Nederland dit kunnen doen, maar niet elke ouder kan dit betalen. 1 op de 8 kinderen groeit namelijk op in armoede. Voor de toekomst van het kind, het gezin en uiteindelijk ook de samenleving is het heel belangrijk dat ieder kind de kans krijgt om mee te doen met leeftijdgenoten. Samen moeten we hier echt iets aan doen.
Wat Leergeld uniek maakt, is de methodiek: de laagdrempeligheid voor ouders om een aanvraag in te dienen gecombineerd met een huisbezoek om te bespreken wat er voor de kinderen nodig is, zorgt er voor dat de stichting toegankelijk is. Dat ouders zich vrij voelen om een bijdrage te vragen.

Het werk van Leergeld heeft niet alleen een direct effect op de kinderen die weer mee kunnen doen, maar levert ook een toegevoegde maatschappelijke waarde. Ook volwassenen krijgen hierdoor kansen mee te emanciperen in de maatschappij. Mensen met een inkomen onder de armoedegrens zien dat hun kinderen soms lichamelijke en psychische klachten krijgen, sociale uitsluiting ervaren en soms vroegtijdig de school verlaten, waardoor ze het risico lopen in de jeugd werkloosheid komen. Dit mogen we niet laten gebeuren, daarom is de steun aan ouders via een bijdrage voor kun kinderen belangrijk.
Tevens creëert LGD waarde voor de lokale overheid, door delen van het minima beleid uit te werken en uit te voeren. Leergeld zorgt voor betere benuttig en beter bereik van de bestaande voorzieningen en instellingen. LGD realiseert zich dat zij niet de enige organisatie is die zich inspant om kinderen in armoede te laten meedoen. Leergeld gelooft dat samenwerking loont. Om zoveel mogelijk kinderen mee te laten doen, zetten wij daarom proactief in op samenwerking en afstemming met andere organisaties en gemeenten!