Een schitterende donatie voor het Talentenfonds

Dank je wel beste mensen. Het is zo mooi te zien dat mensen delen. De Dordtse locatie van Chemours nodigde haar medewerkers uit om zelf hun ‘een goed 2019 ‘ pakket samen te stellen.  Er waren vele mogelijkheden om met diverse producten iets voor zichzelf samen te stellen.
Daarnaast kiest het bedrijf jaarlijks een goed doel waarmee het de maatschappelijke betrokkenheid en het aansluiten bij dat wat in Dordrecht gebeurt wil laten zien.
Dit jaar viel de keuze op het Talentenfonds van Stichting Leergeld.  Het gaat hier om kinderen met bijzondere talenten op het terrein van onderwijs, cultuur of sport. Hun ouders, die door omstandigheden zeer weinig inkomen hebben, kunnen hen daar niet (financieel) in ondersteunen.
Dank zij de medewerkers van Chemours krijgt Leergeld € 4877,50 , een schenking waarmee we enorm blij zijn.

Hiermee krijgen een aantal kinderen de kans kun talenten te ontwikkelen, waarmee zij extra mogelijkheden voor de toekomst krijgen Medewerkers: meer dan dank je wel voor jullie keuze, directie bedankt dat uw mensen deze extra schenking aan Leergeld kunnen geven. Het is bijna niet te verwoorden hoe blij Leergeld is met donaties van bedrijven en hun medewerkers. Samen sta je in een stad dan sterk.