Is uw Dossier voor 2023 compleet?

Is uw dossier voor 2023 compleet? Het is belangrijk dat uw dossier voor 2023 compleet is, anders kunt u geen aanvragen bij ons indienen.
Wij hebben onderstaande gegevens van u nodig om uw aanvragen in 2023 in behandeling te kunnen nemen.

  • Een recente salaris,- of uitkeringsspecificatie niet ouder dan 1 maand, let op wij accepteren geen inkomsten via een bankafschrift;
  • Huurtoeslag 2023 of Kindgebonden Budget 2023, met vermelding van alle inwonende personen en uw toetsinginkomen.

Dit document kunt u vinden op www.toeslagen.nl door in te loggen met uw Digi-d code.