Leergeld Drechtsteden is klaar voor de nieuwe Privacywet!

DORDRECHT – Stichting Leergeld Drechtsteden doet er alles aan om uw privacy te beschermen. De regels over het beschermen van uw privacy zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, waarbij de Autoriteit Persoonsgegevens toezicht houdt op de naleving van de wet. Ook wij hebben maatregelen genomen om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen.
Er verandert niets fundamenteels aan de manier waarop we met uw gegevens omgaan, maar we hebben het beter op een rij gezet hoe we dit doen. Wel nieuw is dat u op onze website het privacy beleid rechtstreeks kunt aanklikken. We willen open en transparant zijn voor al onze contacten.

Stichting Leergeld gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens van de eigen doelgroep en geeft een heldere inzage welke gegevens verwerkt worden, met welk doel, hoe lang de gegevens bewaard, beveiligd en eventueel gedeeld worden.

Wat betekent dit voor u?

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens aan te vragen. Daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens aan organisaties die ook in uw belang werkzaam zijn.
Indien het gebruik van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijde intrekken.
Tenslotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens.

Leest u daarom goed het privacyverklaring door.

De medewerkers en vrijwilligers van stichting Leergeld Drechtsteden zijn geïnstrueerd te handelen in overeenstemming met de AVG instructies en streven er naar dit te doen. Momenteel wordt er nog hard gewerkt aan de realisatie van een eigen web portal zodat het voor aanvragers in de praktijk makkelijker wordt hun gegevens in te zien
U begrijpt dat dit enige tijd vraagt omdat we daarvoor in de komende periode nog een aantal proeven doen. Wij hopen aan de start van het nieuwe contributie seizoen elke aanvrager van een inlog te kunnen voorzien.