Mooi bericht voor het Talentenfonds

De diaconie van de Remonstrantse Gemeente Dordrecht las in de krant een oproep van “Leergeld Drechtsteden” om het Talentenfonds te steunen. Zij vonden dit een prachtig doel en wilden graag een bijdrage aan dit fonds leveren. Daarom is de hele maand mei voor dit doel gecollecteerd. Tijdens een diaconale maaltijd, waarbij het belang van het Talentenfonds voor kinderen nogmaals werd onderstreept, ontving de vicevoorzitter van stichting Leergeld Drechtsteden bijna € 600.-

Het is fantastisch kostbaar dat mensen zo met ons werk meedenken en zorgen dat alle kinderen kansen krijgen. ”Een goed voorbeeld doet, zoals de vertegenwoordiger van de kerk zei, hopen we, goed volgen”.