Schoolspullen!

DORDRECHT – Met de zomervakantie voor de deur, is het einde van dit schoolseizoen in zicht. Alhoewel de meeste kinderen nog niet aan een nieuw schooljaar willen denken, beginnen zachtjes aan de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. Voor veel kinderen betekent dit een overgang naar een hogere groep en voor sommige houdt dit in dat zij na de zomervakantie naar een andere school gaan.

In de komende maanden ontvangen kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan of deelnemen aan het beroepen onderwijs, informatie vanuit de onderwijsinstelling wat er allemaal nodig is om schoolseizoen 2018-2019 door te kunnen komen. Vanuit de lespakketten worden leermiddelen aangewezen die nodig zijn om de lessen aan te vangen. Een primair onderdeel blijft vaak de eenvoudige materialen als een passer, een geodriehoek, arceerstiften etcetera. Stichting Leergeld Drechtsteden hecht er veel waarde aan dat de kinderen die tot onze eigen doelgroep behoren ook uitgerust zijn met de benodigde leermiddelen. Hiermee hopen wij een bijdrage te kunnen leveren in de schoolprestaties van de kinderen in het komende schoolseizoen, door ze uit te rusten met fatsoenlijke materialen. Het lijken op zichzelf niet allemaal hele kostbare materialen, maar alles bij elkaar is dit voor veel gezinnen een keer boodschappen doen per week.

Anders dan de voorgaande jaren wil Stichting Leergeld Drechtsteden de aanschaf anders in het vat gieten. In het verleden kregen de kinderen een pas om de schoolspullen bij diverse winkels aan te schaffen. Dit jaar hoeven ouders/verzorgers de deur niet uit en zijn de benodigde materialen via een webshop te bestellen. Met deze innovatie hoopt Stichting Leergeld de kosten voor de productie en het verzenden te besparen. Uiteraard blijft er altijd een mogelijkheid voor kwetsbare ouders/verzorgers die geen toegang hebben tot internet of hier minder bekwaam in zijn, een mogelijkheid om de spullen in de winkel aan te schaffen. Ouders/verzorgers met kinderen die behoren tot onze doelgroep kunnen via onze website een aanvraag.