Talent krijgt kans bij Leergeld

Sinds dit jaar heeft de Stichting Leergeld door sponsoring van o.a. Rotary en Lions een talentenfonds in het leven geroepen. Kinderen met zeer bijzondere talenten kunnen een beroep doen op het fonds. Dit is alleen mogelijk wanneer de school, vereniging of culturele instelling een aanbeveling doet. Het gaat hier om kinderen met bijzondere talenten op het terrein van onderwijs, cultuur of sport. Gedacht moet worden aan bijvoorbeeld een wiskundetalent dat naar de wiskunde olympiade zou kunnen gaan, of een kind met uitzonderlijke muzikale talenten, dat een instrument nodig heeft of een wielrenner die een racefiets nodig heeft om ambities te realiseren.

Momenteel heeft Leergeld al 9 verzoeken gehad tot ondersteuning, bij 2 talenten kon Leergeld tot concrete ondersteuning komen. Leergeld is opzoek naar nog meer talent in de regio.  Lees op onze internetsite meer over het talentenfonds