Hoe gaat de aanvraag in zijn werk?

Als u voor de eerste keer hulp vraagt aan Stichting Leergeld Drechtsteden, krijgt u binnen 4 tot 8 werkweken een huisbezoek. Wij proberen dit huisbezoek zo spoedig mogelijk te laten plaatsvinden. In dit huisbezoek komt één van onze intermediairs bij u langs. Deze intermediairs zullen met u telefonisch een afspraak maken voor dit huisbezoek.

Als de intermediair bij u thuis is, zal hij/zij uitleggen wie Stichting Leergeld Drechtsteden is, wat wij doen en uw huidige situatie doornemen. Zo wil hij/zij bijvoorbeeld weten hoe het met uw inkomen is gesteld, voor wie u een aanvraag wilt doet en wat u precies wilt aanvragen. Het gaat hierbij om praktische informatie: om welke activiteit gaat het, via welke school, club of instelling, wanneer zal de activiteit plaatsvinden en hoe lang zal de activiteit duren? De intermediair bekijkt ten slotte ook samen met u of er mogelijk nog andere zaken zijn die verlichting kunnen bieden voor het gezinsbudget.

Vervolgens bekijkt de intermediair eerst of er binnen uw gemeente mogelijk al voorzieningen bestaan (via de gemeente of een andere instantie/organisatie), waarmee u geholpen zou kunnen worden. Indien dit zo is, verwijst de intermediair u door naar de betreffende instantie en kan hij/zij u, indien gewenst, assisteren bij het aanvragen van deze voorzieningen. Indien er geen bestaande voorzieningen voorhanden zijn in uw gemeente, neemt de intermediair uw aanvraag mee naar het Leergeld kantoor.

Op kantoor zal een beoordelingscommissie uiteindelijk beslissen of uw aanvraag wordt toegekend. Bij de beoordeling wordt onder andere naar het huidige inkomen gekeken. We streven ernaar om u binnen een periode van 2 tot 6 werkweken een helder schriftelijk antwoord te kunnen geven.