Veelgestelde vragen

 

Algemeen

Wanneer is Leergeld Drechtsteden bereikbaar?

Wij zijn op de volgende werkdagen telefonisch bereikbaar:

Telefoonnummer: 078-6123119

Maandag van 9:00 – 12:00 uur

Dinsdag van 9:00 – 12:00 uur

Donderdag van 9:00 – 12:00 uur

Krijg ik geld van Leergeld?

Leergeld Drechtsteden treft regelingen voor uw kind met verenigingen en winkels. Wij betalen de verenigingen en winkels rechtstreeks. U krijgt alleen geld van ons als u een juiste declaratie indient. Wij moeten vooraf toestemming geven voor deze declaratie en hebben van u dan een geldige bon in combinatie met het bankafschrift/factuur nodig.

Hoe voorkomt Leergeld Drechtsteden dat mijn omgeving weet dat ik hulp krijg?

Leergeld Drechtsteden begrijpt dat u wellicht niet met uw situatie te koop wilt lopen. We gaan zorgvuldig met uw privacy om. Daar hebben we ook goede afspraken over gemaakt met de mensen waar we mee samenwerken. Zij willen, net als wij, dat uw kind mee kan doen. U hoeft niet op kantoor langs te komen en kan telefonisch, per post of per email contact met ons opnemen.

Ik ben verhuisd, moet ik dit melden?

Ja, u moet bij ons aangeven als iets in uw persoonlijke situatie verandert. Dit om te voorkomen dat mogelijke documenten naar het verkeerde adres worden verstuurd.

Mijn NAW gegevens zijn verandert, moet ik dit melden?

Ja, u moet bij ons aangeven als iets in uw persoonlijke situatie verandert, zoals bijvoorbeeld een telefoonnummer of emailadres. Dit om te voorkomen dat u mogelijke niet met acties kunt meedoen of wij iets niet bij u kunnen navragen.

Ik heb een kind gekregen, moet ik dit melden?

Ja, u moet bij ons aangeven als iets in uw persoonlijke situatie verandert. Kinderen on der de 4 jaar hebben bij ons nog geen budget, maar kunnen bijvoorbeeld met acties meedoen. Wij willen dan de roepnaam, achternaam, geslacht en geboortedatum weten van uw kind.

Budget

Loopt Leergeld Drechtsteden automatisch door naar het volgende kalenderjaar?

Aanvragen lopen nooit automatisch door. Een goedkeuring wordt gegeven voor maximaal één kalenderjaar. Ons kalenderjaar loopt van 1 januari t/m eind december. Na dit kalenderjaar moet u zelf opnieuw uw inkomsten, toeslagen en aanvragen indienen.

Kan ik het budget van mijn kinderen onderling verschuiven?

Nee, dit is niet mogelijk. Een budget wordt aan een kind gekoppeld en kan niet worden verschoven naar een ander kind.

Aanvragen

Wanneer krijg ik een reactie op mijn email?

U krijgt van ons binnen 3 werkdagen een reactie op uw email.

Hoelang duurt een beoordeling?

Als wij uw aanvraag in behandeling hebben genomen, krijgt u binnen 3 werkweken per email een beoordeling van ons. Als u een cheque heeft aangevraagd, krijgt u bij goedkeuring de cheque binnen 3 werkweken thuisgestuurd.

Hou oud mogen mijn betaalbewijzen zijn?

Wij vergoeden niet met terugwerkende kracht. Wij vergoeden alleen betaalbewijzen die niet ouder zijn dan 3 maanden.

Waarom kan ik geen schoolkosten meer aanvragen?

Sinds de wetswijziging in 2021 vergoeden wij geen schoolkosten meer. Hieronder vallen alle schoolkosten. De school heeft voor deze kosten een budget. Wanneer dit een probleem is kunnen zij een beroep doen op landelijke fondsen. Meer informatie kunt u vinden op de website van Leergeld Nederland.

Mijn kind staat niet bij mij ingeschreven. kan ik een aanvraag indienen?

Nee, u kan geen aanvraag indienen. De ouder, waarbij het kind officieel staat ingeschreven, kan een aanvraag bij ons indienen.

Mag ik mijn cheque terugsturen?

Nee, als u eenmaal een cheque heeft ontvangen, kunt u deze niet meer terugsturen.

Inkomen

Ik heb een uitkering van de gemeente. moet ik dan ook mijn gegevens aanleveren?

Ja, wij hebben van iedereen recente inkomsten en toeslagen van het huidige kalenderjaar nodig.

Mijn situatie is niet veranderd ten op zichtte van vorige jaar. Moet ik alsnog de inkomsten en toeslagen opsturen?

Ja, wij kijken per kalenderjaar of u in aanmerking komt voor Stichting Leergeld. Dit betekent dat wij van iedereen vanaf 1 januari nieuwe inkomsten en toeslagen nodig hebben.

Ik heb werk gekregen, moet ik dit melden?

Ja, u moet bij ons aangeven als iets in uw persoonlijke situatie verandert.