Veelgestelde vragen

Wat moet ik de intermediair van Stichting Leergeld Drechtsteden laten zien als hij/zij op huisbezoek komt?

De intermediair kijkt of uw inkomsten minder dan 140% van het bijstandsniveau is. Hij/zij doet dit aan de hand van een recente salaris,- of uitkeringsspecificatie, deze mag niet ouder dan 3 maanden zijn. Als u geen inkomsten heeft vraagt de intermediair om uw bankafschriften van de afgelopen 6 maanden.

Daarnaast vraagt de intermediair naar de specificatie beschikking Huurtoeslag of Kindgebonden Budget, met vermelding van alle inwonende personen. Dit overzicht kunt u vinden op www.toeslagen.nl onder het kopje “mijn beschikkingen”. U kunt op deze pagina inloggen met gebruikmaking van uw Digi-d code.

Krijg ik geld van Leergeld?

Nee, in principe niet. Leergeld Drechtsteden treft regelingen voor uw kind met scholen, verenigingen en winkels. Wij betalen de scholen, verenigingen en winkels rechtstreeks. U krijgt alleen geld van ons als u een juiste declaratie indient. Wij moeten vooraf toestemming geven voor deze declaratie en hebben van u dan een geldige bon in combinatie met het bankafschrift nodig.

Hoe voorkomt Leergeld Drechtsteden dat mijn omgeving weet dat ik hulp krijg?

Leergeld Drechtsteden begrijpt dat u wellicht niet met uw situatie te koop wilt lopen. Juist daarom komen we bij u op huisbezoek. We gaan zorgvuldig met uw privacy om. Daar hebben we ook goede afspraken over gemaakt met de mensen waar we mee samenwerken. Zij willen, net als wij, dat uw kind mee kan doen. U hoeft niet op kantoor langs te komen en kan telefonisch, per post of per email contact met ons opnemen.

Loopt Leergeld Drechtsteden automatisch door naar het volgende kalenderjaar?

Aanvragen lopen nooit automatisch door. Een goedkeuring wordt gegeven voor maximaal één kalenderjaar. Ons kalenderjaar loopt van 1 januari t/m eind december. Na dit kalenderjaar moet u zelf opnieuw uw inkomsten, toeslagen en aanvragen indienen.

Zijn bijvoorbeeld voetbal en muziekles geen luxe?

Leergeld Drechtsteden vindt van niet. Binnen- en buitenschoolse activiteiten zijn belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Kinderen die steeds niet mee kunnen doen, raken geïsoleerd. Dat wil Leergeld Drechtsteden voorkomen. Leergeld Drechtsteden ziet bijvoorbeeld een playstation, een mobiel of een televisie als luxe. Deze voorbeelden krijgen kinderen dus ook niet van Stichting Leergeld Drechtsteden.