Welke kinderen komen in aanmerking?

Welke kinderen komen in aanmerking?

Leergeld zet zich in om kinderen in de leeftijd van 4 t/m 17 jaar mee te kunnen laten doen op school, in sport of cultuur, en waar dit vanwege te weinig geld niet mogelijk is.

Om te kunnen beoordelen of uw kind in aanmerking komt voor Leergeld moet u/uw kind aan een aantal regels voldoen:

 • Het kind moet in één van de volgende gemeenten wonen: Alblasserdam, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht.
 • Voor kinderen in Dordrecht kunt u een kindtegoed aanvragen bij de gemeente Dordrecht/Dordtpas. Meer informatie.
 • Het kind is tussen de 4 t/m 17 jaar oud
 • Het kind moet bij de aanvrager (ouder/verzorger) wonen
 • Het inkomen van de aanvrager mag niet hoger zijn dan 140% van het wettelijk sociaal minimum (Wsm).
 • Let op, voor gezinnen uit Hardinxveld Giessendam gelden andere regels. Klik hier voor deze regels.
 • Ook zelfstandig ondernemers en zzp’er met een laag inkomen kunnen een beroep op Leergeld doen.

De uiteindelijke beoordeling gebeurt door de beoordelingscommissie.


Inkomensnormen per 1 juli 2023  Alblasserdam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht
140% WSM                        Netto met vakantiegeld    Netto zonder vakantiegeld
Alleenstaande ouder 1.703,27 1.618,11
Gehuwd/samenwonen 2.433,23 2.311,57
Pensioengerechtigd:
Alleenstaande ouder 1.900,72 1.805,68
Gehuwd/samenwonend 2.581,04 2.451,99
Zelfstandigen:
Alleenstaande ouder 19.061,25 Netto per jaar
Gehuwd/samenwonend  27.181,59 Netto per jaar

 


Wat is het budget van mijn kind?

 • Voor kinderen van 4 t/m 17 jaar kan een budget worden aangevraagd.
 • Het budget wordt per kalenderjaar toegekend.
 • Het budget is gekoppeld aan het type onderwijs dat u kind volgt.
  • Basisonderwijs: € 275 per kalenderjaar
  • Voortgezet onderwijs: € 790 per kalenderjaar
 • Het toegekend budget wordt niet aan u uitbetaald. Tijdens het jaar kunt u aanvragen indienen die wij van dit budget betalen.
 • Wanneer het budget volledig gebruikt is moet u wachten tot het volgend kalenderjaar voor het aanvragen van een nieuw budget.
 • Wanneer u op 31 december budget over hebt komt dit te vervallen. Het kan niet worden meegenomen naar het volgend kalenderjaar.
 • Het budget is bedoeld voor het kind waarvoor het is aangevraagd. Het is niet mogelijk om budgetten van kinderen onderling te verschuiven.
 • Wanneer uw kind van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs gaat kunt u vragen het budget te verhogen. Wij kunnen hier een bewijs van inschrijving van het voortgezet onderwijs vragen.
 • Wanneer uw kind 18 jaar oud is, vervalt het restende budget. Aanvragen die voor de achttiende verjaardag worden ingediend zullen nog beoordeeld worden.