Sliedrecht

Een schitterende donatie van Stichting Van der Leun Studiefonds in Sliedrecht voor Leergeld,
18-7-2022

Met het Van der Leun studiefonds, opgericht in 2021 als mijlpaal in de geschiedenis van Royal Van Der Leun, wordt de mogelijkheid geboden om de kinderen van werknemers te kunnen ondersteunen in de studiekosten. Zo kan Van der Leun investeren in de toekomst van hen. Per jaar wordt er door Van der Leun een bedrag beschikbaar gesteld. Dit wijzen zij toe aan de werknemers die een aanvraag hebben gedaan voor hun kind/kinderen. Afhangend van het beschikbaar gestelde bedrag zal dit ofwel het gehele bedrag van de aanvraag zijn of een percentage hiervan.

In 2022 doen zij meer, zij doneren dit jaar ook aan Stichting Leergeld Drechtsteden.

Leergeld Drechtsteden gaat dit extra inzetten voor het Talentenfonds, te gebruiken voor  kinderen die hier een aanspraak op kunnen doen uit de Leergeld doelgroep. Misschien een mogelijkheid voor uw kind om mee te doen?

Veel dank aan het bestuur van het fonds dat besloot een extra gift te doneren om bij te dragen aan kansen voor kinderen die in onze regio in armoede opgroeien. Fijn te lezen dat het  bestuur meldt te weten dat het mooi terecht komt en er zorgvuldig mee om wordt gegaan.  Een goed voorbeeld voor andere bedrijven?

Meer weten over het Talentenfonds klik hier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Sliedrechts bedrijf geeft een donatie aan Leergeld Drechtsteden
13-6-2022

Stichting Van der Leun Studiefonds heeft als missie te willen investeren in de toekomst. Dit voorjaar maakte het bedrijf de keuze om niet alleen aan kinderen van eigen medewerkers een bijdrage te leveren voor scholing, vorming en studie van de kinderen hun werknemers, maar ook een donatie van € 1.500.- te doen aan Leergeld Drechtsteden.

Heel veel dank hiervoor, we gaan het inzetten om meer kinderen de kans te bieden te participeren in het Talentenfonds van Leergeld Drechtsteden. Nadrukkelijk zal Leergeld in Sliedrecht en regio scholen, sport- en cultuurorganisaties, armoede overleggen en anderen die zich inzetten voor kinderen in armoede extra attent op de mogelijkheden voor deelname aan het Talentenfonds.

 


 

Leergeld Drechtsteden laat 268 kinderen uit Sliedrecht meedoen.
2-5-2022

De corona pandemie heeft ook in 2021 gevolgen gehad voor het organiseren van diverse activiteiten op sport- en cultureel gebied, maar ook voor activiteiten op scholen. Desondanks heeft Leergeld in de 7 gemeentes van de Drechtsteden maar liefst 2.041 kinderen kunnen ondersteunen middels het betalen van contributies voor sport– en culturele verenigingen en voor activiteiten op school.

In Sliedrecht hebben 268 kinderen met succes een beroep gedaan op Leergeld. Hiermee was een bedrag gemoeid van € 96.870.

Daarnaast heeft Leergeld van de gemeente Sliedrecht subsidie ontvangen om kinderen zwemlessen aan te bieden. Deze subsidie is ook in 2022 ontvangen.

Ook de samenwerking met organisaties als Jarige Job en het Nationaal Fonds Kinderhulp is gecontinueerd. Kinderen uit Sliedrecht kunnen dan ook via Leergeld een beroep doen op deze instellingen.