Welke kosten vergoeden wij niet?

Onderstaande kosten worden niet door Leergeld vergoedt:

 • Reiskosten.
 • Kosten m.b.t. een geloofsovertuiging bijvoorbeeld Chinese les, Arabische les en dergelijke.
 • School: schoolmelk, schoolfoto’s, borg, betalingsachterstanden, deurwaarderskosten, incassokosten, etc.
 • PC accessoires. Aanverwante apparaten bij een computer/laptop of de gebruiksartikelen hiervan worden niet vergoed. Voorbeelden zijn printers, scanners, webcam, inktpatronen, spelcomputers etc. Een uitzondering is een accu/oplader voor een laptop.
 • Reguliere vakanties met o.a. gezin of familieleden
 • Persoonlijke cadeaus en zaken die met privésfeer te maken hebben
 • Mobiele telefoon
 • Regenkleding
 • Paspoort/ID kaart/VOG
 • Bril
 • Met terugwerkende kracht. Dit zijn aanvragen die niet binnen het huidige schooljaar/sportjaar vallen of betaalbewijzen die ouder zijn dan 3 maanden.

Vanaf 1 augustus 2021 is een nieuwe wet voor de ouderbijdrage ingevoerd. Hierdoor mogen wij de schoolkosten niet meer in behandeling nemen per 1 januari 2022. De volgende categorieën vallen hier onder en vergoeden wij dus niet:

 • Ouderbijdrage;
 • Binnenlandse of buitenlandse schoolreisjes;
 • Excursies;
 • Culturele activiteiten;
 • Schoolkampen;
 • Introductiekampen;
 • Sinterklaas- en kerstvieringen.
 • Extra onderwijsprogramma’s, zoals het tweetalig onderwijs;
 • Het aanbieden van bijles, huiswerkbegeleiding of examentraining onder verantwoordelijkheid van de school.